HDPE Levha ve Çubuk

HDPE Levha ve Çubuk

Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır, etilen kullanılarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde ismi kısaca PE olarak kullanılır. Etilen molekülü C2H4 , aslında çift bağ ile bağlanmış iki CH2’den oluşur. (CH2=CH2) Polietilenin üretim şekli, etilenin polimerizasyonu ile olur. Polimerizasyon metodu, radikal polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, iyon koordinasyon polimerizasyonu ve katyonik polimerizasyon metodları ile olabilir. Bu metodların her biri farklı tipte polietilen üretimi sağlar.

Polietilenin sınıflandırılması

Polietilen yoğunluk ve kimyasal özellikleri baz alınarak çeşitli kategorilerde sınıflanır. Mekanik özellikleri, moleküler ağırlığı, kristal yapısı ve dallanma tipine bağlıdır. Plasticlevha’da kullanılan PE çeşitleri aşağıdaki gibidir.

HDPE (yüksek yoğunluklu PE ) (high density PE)
MDPE (orta yoğunluklu PE) (medium density PE)
LDPE (düşük yoğunluklu PE) (low density PE)

Özellikleri

Özellikleri tiplere göre değişiklik gösterse de; dış ortam koşulları ve neme karşı iyi direnç, esneklik, zayıf mekaniksel kuvvet ve üstün kimyasal direnç genel özellikleri olarak sayılabilir. Kaplar, kutular, mutfak eşyaları, kaplamalar, boru ve tüp, oyuncak, kablolarda yalıtkan tabakalar, paketleme ve ambalaj filmi gibi çok yaygın bir kullanım alanı olup. Düşük maliyetlidir. Üretilen tüm PE levhalar, ihtiyacınıza uygun esneklik değerlerinde, geniş renk ve desen çeşitlerinde üretilmektedirler. Antistatik özellikleri ile birlikte imalat sonrası malzemede meydana gelen statik yükler minimuma indirilerek ürünün kirli ortam şartlarından etkilenmesinin önüne geçer.