Castomid® замени желязото, стоманата, алуминия, месинга и много други материали в производството на въртящи и плъзгащи се машинни части и оборудване поради своите характерни особености като леко тегло, устойчивост на удар, устойчивост на корозия и абразия, висока якост на опън и натиск, безмаслена и безшумна работа.

Castomid® има способността да се произвежда лесно, бързо, с високо качество и икономично посредством модерните производствени техники, които могат да се вземат за еталон.

Много компании, публични институции, институти и университети предпочитат Castomid® в своите научноизследователска и развойна дейност и в развитието на производството поради предимствата, които носи. Нашата компания винаги отдава голямо значение на иновациите и развитието поради значението, което придава на изследванията и развитието както вътре в себе си, така и във външни организации. Можете да намерите решение, като споделите вашите проекти или проблеми с нас.

Ползи: