SSS

Лят полиамид е регистрирана търговска марка на OKD Polimer.

Какво представлява Лят полиамид?

Лят полиамид е инженерна пластмаса от семейството на полиамидите и се произвежда чрез леене. Известен е още като лят полиамид, използва се в много отрасли на индустрията. Произвежда се като полуфабрикат в листови, пръчкови и тръбни форми и може да се обработва в  съответствие с желаните размери или технически чертежи.

По подробна информация

В стандартни размери ли се произвежда Лят полиамид?

Нашите листове и пръчки (пръти) от Лят полиамид се произвеждат в стандартни размери, като при желание могат да бъдат изляти големи обеми Лят полиамид клинове и Лят полиамид със специална форма.

Какви са размерите на Лят полиамид листовете?

Нашите листове Keстамит се произвеждат със стандартни стойности на дебелина между 5-300 мм с размери  1000 x 2000 мм. В допълнение в нашите складове постоянно се намират  много остриета от Лят полиамид  или трупи от Лят полиамид в стандартни размери. Можете да се свържете с нас относно  вашите размери на листове от Лят полиамид и продукти от Лят полиамид.

Каква е топлоустойчивостта на материала Лят полиамид?

Препоръчителната постоянна работна температура на материала Лят полиамид  е 110-115 градуса по Целзий. Ако нашите продукти Kестамит са краткотрайни, те могат да работят при температури от 180-190 градуса по Целзий. Материалите Лят полиамид могат да работят и в други температурни диапазони в зависимост от използваната площ и методите на излагане на топлина. Можем да оценим материалите Лят полиамид според начина, по който са изложени на топлина.

За какво се използват готовите продукти Лят полиамид?

Продуктите Keстамит се използват като водещ продукт в транспортните системи, триещите лагери, лагерите, в кофража, в строителството и в много други сектори. Вашите завършени продукти Keстамит се произвеждат по най-чувствителен и най-качествен начин и с превъзходната си механична якост се изполват при разрешаването на  предизвикателни задачи. Можете да се свържете с нас във връзка с  вашите преработени продукти Keстамит  или във връзка с дизайните, с които искате да бъдат произведени.

Могат ли продуктите на Keстамит да бъдат произведени чрез отливане в завършен вид?

Keстамит е инженерна пластмаса от семейството на полиамидите, произведена чрез леене. Въпреки че процесът се извършва чрез леене, не всеки продукт от Лят полиамид  може да бъде произведен чрез леене в завършен вид. OKD Polimer посредством своите инвестиции продължава своите научноизследователски и развойни проучвания в производството на готови продукти чрез леене.

Какъв е най-големият размер в мм за макарите(ролките) Лят полиамид?

Ролките Keстамит се произвеждат серийно в рамките на OKD и се използват в сферата на транспортирането, повдигането, в асансьорната сфера, в автомобилостроенето, в дозирането, в трансмисията  и се използват широко в много други сфери на дейност.  OKD Polymer може да произвежда ролките Лят полиамид в диапазона на диаметъра от Ø10-Ø1300 mm. Има специални опции за профили и опции за дебелина на кестамидните макари. Нашите ролки  Keстамит  се изнасят в много страни като Канада, Виетнам, Италия, Дания, България, Мароко.