Лагерите Castomid® предлагат широк спектър от приложения и използуване. Те са предпочитани поради превъзходната си устойчивост на абразия.

Ползите от тях са както следва: